Tom

Senior

C# Developer

Beschikbaar vanaf: 
Binnenkort beschikbaar
Per Direct
Per Direct
1 maand opzegtermijn
Uur beschikbaar: 
32
Talen: 
NL, ENG
Residentie: 
Vlierden
Nederland
Dagen op kantoor: 
2
In Overleg
Max reistijd per dag: 
3
uur
In Overleg

/ Skill Matrix

Language / Framework

C#
.NET core
Javascript
VB

Level

Senior
Senior
Senior
Medior

Years of Experience

10+
10+
10+
10+

/ Personal Information

/ Education & Certificates

Jan 2022
.NET Core Essentials

Jan 2018
Sitecore® 9 Certified Platform Associate Developer

Jan 2011
Microsoft Certified Developer

Jan 2011
Microsoft Certified Technology Specialist

Jan 1997
Technische Computerkunde

ROC ter AA

Jan 2002
Microsoft Certified Professional

/ Screenings

Alle screenings zijn uitgevoerd door onze screeningspartner PESCHECK.

No items found.

/ Typeracer Score

 WPM

Hoe hoger de TypeRacer-score hoe sneller de developer jouw code gaat kloppen en dus het project afrondt. Zelf een TypeRace doen? Dat kan hier! De afkorting 'WPM' staat voor 'words per minute'.

Average
Super Speed
0 WPM
45 WPM
160+ WPM

/ Work Experience

2022
 - 
Current

Software Developer | APG

Binnen het ASP VSA team is Tom samen met de overige team leden verantwoordelijk voor het onderhouden, verbeteren en uitbreiden van de software die zorgdraagt voor de financiële afhandeling van sociale zekerheid en pensioenuitkeringen, met de nadruk op de APPAuitkeringen. Middels een aantal portaalomgevingen, kunnen medewerkers, deelnemers en werkgevers diverse zaken regelen. Functionaliteit van deze portalen wordt steeds uitgebreid en verbeterd. Uitdagingen in deze opdracht is de mix van nieuwe en oude software, technieken en methodes. Zo is het steeds weer een afweging hoe stories worden opgepakt, zodat de continuïteit en kwaliteit gegarandeerd blijft.

Methoden en technieken

 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • TFS
 • GIT
 • MVC
 • Oracle
 • Unit Testing
 • ATDD
2022
 - 
Current
2022

Lead Software Developer | Alliander

Vanaf 2022 is de rol van Tom binnen Alliander veranderd en voert hij naast ontwikkelwerkzaamheden ook ontwerp taken uit. Als eerste aanspreekpunt van de product owner bij het bespreken van nieuwe wensen, doet hij het voorbereidende werk te doen voor het bepalen van de technische oplossing. Regelmatig contact met solution architecten van diverse teams is noodzakelijk om samen tot een toekomstvaste oplossing te komen. Ook biedt hij ondersteuning aan de overige ontwikkelaars binnen het team, bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Belangrijk punt zijn ook de ketenintegratie tests die worden uitgebreid en middels SpecFlow for .NET, belangrijke BDD tests opleveren.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • API
 • SpecFlow
 • Unit Testing
 • ATDD
2020
 - 
Current
2021

Software Developer | Alliander

Tijdens deze nieuwe opdracht bij Alliander zijn er diverse systemen met de Project Server omgeving gekoppeld, om de werkzaamheden van gebruikers te beperken en vereenvoudigen. Ook is een start gemaakt met het vervangen van een SQL Server Reporting rapportage door een nieuwe Angular applicatie, deze applicatie biedt de gebruiker een bericht inzicht en integreert ook met de andere onderdelen van de planning, wat de applicatie meer dan een rapportage tool maakt. Ook is er veel aandacht gestoken in het verbeteren van de betrouwbaarheid van alle .NET Core en .Net Framework web applicaties en services middels unit tests (TDD) en wordt SpecFlow gebruikt om BDD tests te ontwikkelen.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • SalesForce
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • API
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • API
 • SpecFlow
 • Unit Testing
 • ATDD
2019
 - 
Current
2019

Software Developer | InSim

Voor InSim is een .NET Framework MVC-web applicatie ontwikkeld waarmee gebruikers meertalige handleidingen in pdf-documenten kunnen genereren. De documenten bestaan uit pictogrammen met een korte tekst en op basis van een html sjabloon werden de pictogrammen samengevoegd tot een pdf-bestand. Het document werd automatisch opgeslagen in een SharePoint online site.

Methoden en technieken

 • C#
 • Azure Web App
 • SharePoint Online
 • CSOM
 • .NET Framework
 • MVC
 • Azure AD
 • PDF
 • Unit Testing
2018
 - 
Current
2020

Software Developer | Alliander

In de eerste fase van de werkzaamheden bij Alliander, is een migratie uitgevoerd van Project Server 2010 met Project Server naar Project Server 2016, waarbij het bestaande .NET Framework maatwerk dat rondom Project Server was ontwikkeld, volledig is herschreven en daar waar mogelijk de overstap naar .NET Core gemaakt. In de tweede fase is de inzet en gebruik van Project Server vergroot en is het reeds ontwikkelde maatwerk verbeterd een uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Project Managers en engineers, die een grote gebruikersgroep vormen, kunnen steeds eenvoudiger plannen in inzicht krijgen in lopende zaken projecten, waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden. Rapportages leveren de juiste stuurinformatie voor project managers en leidinggevenden. Code kwaliteit is sterk verbetert door peer-reviews toe te passen.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Core
 • SQL Server
 • SQL Reporting Services
 • SQL Analysing Services
 • SQL Integration Services
 • SalesForce
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • ATDD
2017
 - 
Current
2018

Senior Software Developer | ASML

ASML gebruikte al jaren Excel bestanden voor hun Product Generation Process, wat erg tijdrovend was en governance lastig maakte. Daarom is er op SharePoint online een applicatie ontwikkeld die projectmanagers, engineers en besluitnemers ondersteund bij het PGP-proces, door ze een persoonlijk dashboard te tonen en handelingen voor alle betrokken sterk te vereenvoudigen. Tom heeft de applicatie in nauwe samenwerking met de klant ontwikkeld, waarbij regelmatig een nieuwe versie is opgeleverd en steeds aan de strenge kwaliteitseisen van ASML werd voldaan.

Methoden en technieken

 • SharePoint Online
 • Visual Studio 2017
 • JavaScript
2017
 - 
Current
2017

Software Developer | Stichting WensAmbulance Brabant

Een nieuwe website ontwikkelen, volgens een volledig nieuw responsive ontwerp, op basis van het Umbraco CMS systeem. Hierbij was een integratie met de backoffice applicatie SharePoint online gewenst. Op deze nieuwe website zijn diverse formulieren gerealiseerd, waarvan de ingevoerde data in een queue wordt gezet, om vervolgens door een webjob in diverse lijsten op SharePoint online wordt toegevoegd, waarna verdere verwerking van bijvoorbeeld wens aanvragen door medewerkers van de wensambulance wordt gedaan.

Methoden en technieken

 • C#
 • Umbraco CMS
 • SharePoint Online
 • Visual Studio 2017
 • Azure Web App
 • Azure WebJobs
 • .NET Framework
2017
 - 
Current
2017

Software Developer | Fujifilm Europe

Fujifilm produceert fotopapier in donkere kamers en om in deze kamers toch met computers te kunnen werken, is zowel de hardware als de software op maat gemaakt. Alle LEDs van computers en beeldschermen zijn verwijderd en de webapplicaties die gebruikt worden hebben een volledig donkere UI. Om lichte schermen te voorkomen is de configuratie van Windows aangepast en toegang tot applicaties beperkt. Een webbrowser applicatie is ontwikkeld om op een veilige manier de webapplicaties te gebruiken, hierbij is gebruik gemaakt van de Chromium engine. De browser had beperkte functionaliteit om te voorkomen dat de gebruikers naar ongewenste websites kunnen navigeren, wat het productieproces kan versturen i.v.m. mogelijke heldere pagina’s.

Methoden en technieken

 • Visual Studio 2017
 • C#
 • .NET Framework
 • UWA
 • Windows 10
 • TFS
 • Chromium
2016
 - 
Current
2017

Lead Developer | Damen Shipyards Group

Het SharePoint ontwikkel team van Damen had behoefte aan meer grip op het ontwikkelproces. Dit werd bereikt door de introductie van SCRUM met duidelijke afspraken en regelmatig overleg te hebben met alle ontwikkelaars. Daarnaast wordt er actief gestuurd op code reviews door de ontwikkelaars onderling en lead ontwikkelaars. Een gezamenlijk geschreven ontwikkel standaard dient als ondersteuning van nieuwe ontwikkelaars en als naslagwerk voor de ervaren ontwikkelaars. Deze wordt onderhouden door het hele team, hetgeen de commitment in het naleven van de standaard ten goede komt.

Methoden en technieken

 • SCRUM
 • TFS
 • VSTS
2013
 - 
Current
2017

Lead Developer | Brabant Water

Brabant Water had SharePoint 2010 OTAP straat staan en wilde migreren naar SharePoint 2013. Hierbij is voor zowel het intranet als de publieke internetsite een grote hoeveelheid maatwerk aangepast en verbetert. De complexe site structuur van het intranet is bij de migratie vereenvoudigd en ontvlochten in meerdere webapplicaties en site collecties. Mede door het opstellen van een ontwikkel standaard en uitvoeren van code reviews is de kwaliteit verbeterd en is het voor de SharePoint beheerders eenvoudiger geworden om te troubleshooten. Voor versie beheer van code werd gebruik gemaakt van TFS 2012 en is ook hier een migratie uitgevoerd naar TFS 2015, waarbij het automatische build proces is omgezet van CAML build naar build agents met scripts. Hierbij is ook een grote verbetering doorgevoerd, in de vorm van automatische versienummering, build, package en deployment. Uitrol van nieuwe software verloopt nu automatisch via aanvragen in SharePoint met goedkeuring door een lead ontwikkelaar en product eigenaar. Ontwikkelaar hebben inzicht verkregen in de status van de uitrol van een update en beheerders hebben meer grip op de nieuw ingerichte OTAP-straat.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SCRUM
 • SharePoint
 • Atlassian Jira
2011
 - 
Current
2017

SharePoint Developer | Brussels Worldwide Services BVBA

BWS wilde graag een intranet omgeving gebaseerd op SharePoint 2010 met daarop een duidelijke branding toegepast, welke geheel aansloot bij de stijl gids van de marketing en communicatieafdeling. Daarnaast zijn diverse maatwerk oplossingen geïmplementeerd, van eenvoudige webparts tot complexe survey en accreditatie tools. Een dienst voor valuta conversie en SharePoint onderdelen als search, user profiles en managed metadata zijn gebruikt voor de realisatie van het maatwerk. Voor de complexere producten zijn custom service applications ontwikkeld en zijn er vergaande ‘Ribbon’ aanpassingen gedaan, zodat het maatwerk zowel voor de beheerder als de eindgebruiker over kwam als een onderdeel van SharePoint.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SharePoint
 • SQL
 • SQL Reporting
2012
 - 
Current
2013

SharePoint Developer | ASML

ASML kampte met diverse problemen op hun on-premises SharePoint 2010 omgeving en na grondig onderzoek van zowel de infrastructuur als het maatwerk is er veel maatwerk herschreven om de stabiliteit en performance van de omgeving sterk te verbeteren. Door middel van diverse powershell scripts is een migratie van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving uitgevoerd, waarbij het belangrijk was dat er geen (historische) data aangepast mocht worden.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SharePoint

/ FAQ

Hoe word ik een partner?

Als je onze partner wil worden dan kun je gemakkelijk een korte vragenlijst invullen. Hierin geef je aan wat jullie segment is is en waar we jullie vacatures kunnen vinden. Verder geef je aan geen stoute dingen te doen. Meld je nu aan via https://partner-worden.paperform.co/

Zijn de namen in de cv's echt?

De cv's zijn van echte nerds. Echter, om privacyredenen worden de namen geanonimiseerd bij de eerste keer aandragen. De daadwerkelijke namen worden pas gedeeld wanneer er een concreet voorstel in behandeling is met klanten of partners.

Wat betekent het als ik een partner ben?

Als je een partner bent van Software Vrienden krijg je als eerste te horen wanneer er nieuwe nerds beschikbaar zijn. Ook houden we je openstaande vacatures in de gaten en geven we je een alert wanneer er een match is. Partner worden is gratis en kan gemakkelijk via https://partner-worden.paperform.co/

Kennen jullie de beschikbare nerds?

Jazeker. Alle nerds die je ziet zijn onze vrienden. Sommige zijn bij ons in dienst, anderen zijn ZZP. Voordat wij een nerd beschikbaar stellen doen wij nauwkeurig onderzoek naar dienst persoonlijkheid en skills. Soms doen we hiernaast ook nog tests om de skills te toetsen en vaak laten we verschillende screenings uitvoeren zoals een referentie-check of een ID check.

Zijn alle nerds bij jullie in dienst?

Sommige nerds zijn bij ons in dienst, anderen zijn zzp'er. Voordat wij een nerd beschikbaar stellen, doen wij nauwkeurig onderzoek naar hun persoonlijkheid en skills. Soms doen we hiernaast ook nog tests om de skills te toetsen en vaak laten we verschillende screenings uitvoeren zoals een referentie-check of een ID check.

Kan ik een nerd direct inhuren?

Soms is het voor een organisatie belangrijk om de schakel kort te houden. Hiervoor is het soms mogelijk om een nerd direct in te huren als zzp’er. Software Vrienden vraagt in dit geval het bedrijf om een margin-only kickback-fee zodat het bedrijf direct met de nerd een overeenkomst kan aangaan.

/ Techniques I worked with

C#
.Net Core
JavaScript
VB
.NET Framework
SQLServer
SAP
TFS
git
MVC
Oracle
Unit Testing
ATDD
SharePoint 2016
Project Server
CSOM
Github
Angular
Azure VMs
Apache Kafka
API
Specflow
Salesforce
PDF
Azure AD
SQL Reporting Services
SQL Analysing Services
SQL Integration Services
Visual Studio
Umbraco
Azure Web App
Azure Webjobs
UWA
Windows 10
Chromium
SCRUM
VSTS
Atlassian
Jira
SQL
Tom
Hi welkom op mijn resume pagina! Klik op de button hieronder om met mij te chatten.
Stel mij een vraag!
Tom
Hi welkom op mijn resume pagina! Wat wil je weten?
...
Laat je email achter om je bericht te verzenden!
Hi welkom op mijn resume pagina! Wat wil je weten?
...
Je bericht is verzonden! 
Tom
 neemt zo snel mogelijk contact met je op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tom

Senior

C# Developer

Beschikbaar vanaf: 
Binnenkort beschikbaar
Per Direct
Per Direct
1 maand opzegtermijn
Uur beschikbaar: 
32
Talen: 
NL, ENG
Residentie: 
Vlierden
Nederland
Dagen op kantoor: 
2
In Overleg
Max reistijd per dag: 
3
uur
In Overleg

/ Skill Matrix

Language / Framework

C#
.NET core
Javascript
VB

Level

Senior
Senior
Senior
Medior

Years of Experience

10+
10+
10+
10+

/ Personal Information

/ Work Experience

2022
 - 
Current

Software Developer | APG

Binnen het ASP VSA team is Tom samen met de overige team leden verantwoordelijk voor het onderhouden, verbeteren en uitbreiden van de software die zorgdraagt voor de financiële afhandeling van sociale zekerheid en pensioenuitkeringen, met de nadruk op de APPAuitkeringen. Middels een aantal portaalomgevingen, kunnen medewerkers, deelnemers en werkgevers diverse zaken regelen. Functionaliteit van deze portalen wordt steeds uitgebreid en verbeterd. Uitdagingen in deze opdracht is de mix van nieuwe en oude software, technieken en methodes. Zo is het steeds weer een afweging hoe stories worden opgepakt, zodat de continuïteit en kwaliteit gegarandeerd blijft.

Methoden en technieken

 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • TFS
 • GIT
 • MVC
 • Oracle
 • Unit Testing
 • ATDD
2022
 - 
Current
2022

Lead Software Developer | Alliander

Vanaf 2022 is de rol van Tom binnen Alliander veranderd en voert hij naast ontwikkelwerkzaamheden ook ontwerp taken uit. Als eerste aanspreekpunt van de product owner bij het bespreken van nieuwe wensen, doet hij het voorbereidende werk te doen voor het bepalen van de technische oplossing. Regelmatig contact met solution architecten van diverse teams is noodzakelijk om samen tot een toekomstvaste oplossing te komen. Ook biedt hij ondersteuning aan de overige ontwikkelaars binnen het team, bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Belangrijk punt zijn ook de ketenintegratie tests die worden uitgebreid en middels SpecFlow for .NET, belangrijke BDD tests opleveren.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • API
 • SpecFlow
 • Unit Testing
 • ATDD
2020
 - 
Current
2021

Software Developer | Alliander

Tijdens deze nieuwe opdracht bij Alliander zijn er diverse systemen met de Project Server omgeving gekoppeld, om de werkzaamheden van gebruikers te beperken en vereenvoudigen. Ook is een start gemaakt met het vervangen van een SQL Server Reporting rapportage door een nieuwe Angular applicatie, deze applicatie biedt de gebruiker een bericht inzicht en integreert ook met de andere onderdelen van de planning, wat de applicatie meer dan een rapportage tool maakt. Ook is er veel aandacht gestoken in het verbeteren van de betrouwbaarheid van alle .NET Core en .Net Framework web applicaties en services middels unit tests (TDD) en wordt SpecFlow gebruikt om BDD tests te ontwikkelen.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • SalesForce
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • API
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • API
 • SpecFlow
 • Unit Testing
 • ATDD
2019
 - 
Current
2019

Software Developer | InSim

Voor InSim is een .NET Framework MVC-web applicatie ontwikkeld waarmee gebruikers meertalige handleidingen in pdf-documenten kunnen genereren. De documenten bestaan uit pictogrammen met een korte tekst en op basis van een html sjabloon werden de pictogrammen samengevoegd tot een pdf-bestand. Het document werd automatisch opgeslagen in een SharePoint online site.

Methoden en technieken

 • C#
 • Azure Web App
 • SharePoint Online
 • CSOM
 • .NET Framework
 • MVC
 • Azure AD
 • PDF
 • Unit Testing
2018
 - 
Current
2020

Software Developer | Alliander

In de eerste fase van de werkzaamheden bij Alliander, is een migratie uitgevoerd van Project Server 2010 met Project Server naar Project Server 2016, waarbij het bestaande .NET Framework maatwerk dat rondom Project Server was ontwikkeld, volledig is herschreven en daar waar mogelijk de overstap naar .NET Core gemaakt. In de tweede fase is de inzet en gebruik van Project Server vergroot en is het reeds ontwikkelde maatwerk verbeterd een uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Project Managers en engineers, die een grote gebruikersgroep vormen, kunnen steeds eenvoudiger plannen in inzicht krijgen in lopende zaken projecten, waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden. Rapportages leveren de juiste stuurinformatie voor project managers en leidinggevenden. Code kwaliteit is sterk verbetert door peer-reviews toe te passen.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Core
 • SQL Server
 • SQL Reporting Services
 • SQL Analysing Services
 • SQL Integration Services
 • SalesForce
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • ATDD
2017
 - 
Current
2018

Senior Software Developer | ASML

ASML gebruikte al jaren Excel bestanden voor hun Product Generation Process, wat erg tijdrovend was en governance lastig maakte. Daarom is er op SharePoint online een applicatie ontwikkeld die projectmanagers, engineers en besluitnemers ondersteund bij het PGP-proces, door ze een persoonlijk dashboard te tonen en handelingen voor alle betrokken sterk te vereenvoudigen. Tom heeft de applicatie in nauwe samenwerking met de klant ontwikkeld, waarbij regelmatig een nieuwe versie is opgeleverd en steeds aan de strenge kwaliteitseisen van ASML werd voldaan.

Methoden en technieken

 • SharePoint Online
 • Visual Studio 2017
 • JavaScript
2017
 - 
Current
2017

Software Developer | Stichting WensAmbulance Brabant

Een nieuwe website ontwikkelen, volgens een volledig nieuw responsive ontwerp, op basis van het Umbraco CMS systeem. Hierbij was een integratie met de backoffice applicatie SharePoint online gewenst. Op deze nieuwe website zijn diverse formulieren gerealiseerd, waarvan de ingevoerde data in een queue wordt gezet, om vervolgens door een webjob in diverse lijsten op SharePoint online wordt toegevoegd, waarna verdere verwerking van bijvoorbeeld wens aanvragen door medewerkers van de wensambulance wordt gedaan.

Methoden en technieken

 • C#
 • Umbraco CMS
 • SharePoint Online
 • Visual Studio 2017
 • Azure Web App
 • Azure WebJobs
 • .NET Framework
2017
 - 
Current
2017

Software Developer | Fujifilm Europe

Fujifilm produceert fotopapier in donkere kamers en om in deze kamers toch met computers te kunnen werken, is zowel de hardware als de software op maat gemaakt. Alle LEDs van computers en beeldschermen zijn verwijderd en de webapplicaties die gebruikt worden hebben een volledig donkere UI. Om lichte schermen te voorkomen is de configuratie van Windows aangepast en toegang tot applicaties beperkt. Een webbrowser applicatie is ontwikkeld om op een veilige manier de webapplicaties te gebruiken, hierbij is gebruik gemaakt van de Chromium engine. De browser had beperkte functionaliteit om te voorkomen dat de gebruikers naar ongewenste websites kunnen navigeren, wat het productieproces kan versturen i.v.m. mogelijke heldere pagina’s.

Methoden en technieken

 • Visual Studio 2017
 • C#
 • .NET Framework
 • UWA
 • Windows 10
 • TFS
 • Chromium
2016
 - 
Current
2017

Lead Developer | Damen Shipyards Group

Het SharePoint ontwikkel team van Damen had behoefte aan meer grip op het ontwikkelproces. Dit werd bereikt door de introductie van SCRUM met duidelijke afspraken en regelmatig overleg te hebben met alle ontwikkelaars. Daarnaast wordt er actief gestuurd op code reviews door de ontwikkelaars onderling en lead ontwikkelaars. Een gezamenlijk geschreven ontwikkel standaard dient als ondersteuning van nieuwe ontwikkelaars en als naslagwerk voor de ervaren ontwikkelaars. Deze wordt onderhouden door het hele team, hetgeen de commitment in het naleven van de standaard ten goede komt.

Methoden en technieken

 • SCRUM
 • TFS
 • VSTS
2013
 - 
Current
2017

Lead Developer | Brabant Water

Brabant Water had SharePoint 2010 OTAP straat staan en wilde migreren naar SharePoint 2013. Hierbij is voor zowel het intranet als de publieke internetsite een grote hoeveelheid maatwerk aangepast en verbetert. De complexe site structuur van het intranet is bij de migratie vereenvoudigd en ontvlochten in meerdere webapplicaties en site collecties. Mede door het opstellen van een ontwikkel standaard en uitvoeren van code reviews is de kwaliteit verbeterd en is het voor de SharePoint beheerders eenvoudiger geworden om te troubleshooten. Voor versie beheer van code werd gebruik gemaakt van TFS 2012 en is ook hier een migratie uitgevoerd naar TFS 2015, waarbij het automatische build proces is omgezet van CAML build naar build agents met scripts. Hierbij is ook een grote verbetering doorgevoerd, in de vorm van automatische versienummering, build, package en deployment. Uitrol van nieuwe software verloopt nu automatisch via aanvragen in SharePoint met goedkeuring door een lead ontwikkelaar en product eigenaar. Ontwikkelaar hebben inzicht verkregen in de status van de uitrol van een update en beheerders hebben meer grip op de nieuw ingerichte OTAP-straat.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SCRUM
 • SharePoint
 • Atlassian Jira
2011
 - 
Current
2017

SharePoint Developer | Brussels Worldwide Services BVBA

BWS wilde graag een intranet omgeving gebaseerd op SharePoint 2010 met daarop een duidelijke branding toegepast, welke geheel aansloot bij de stijl gids van de marketing en communicatieafdeling. Daarnaast zijn diverse maatwerk oplossingen geïmplementeerd, van eenvoudige webparts tot complexe survey en accreditatie tools. Een dienst voor valuta conversie en SharePoint onderdelen als search, user profiles en managed metadata zijn gebruikt voor de realisatie van het maatwerk. Voor de complexere producten zijn custom service applications ontwikkeld en zijn er vergaande ‘Ribbon’ aanpassingen gedaan, zodat het maatwerk zowel voor de beheerder als de eindgebruiker over kwam als een onderdeel van SharePoint.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SharePoint
 • SQL
 • SQL Reporting
2012
 - 
Current
2013

SharePoint Developer | ASML

ASML kampte met diverse problemen op hun on-premises SharePoint 2010 omgeving en na grondig onderzoek van zowel de infrastructuur als het maatwerk is er veel maatwerk herschreven om de stabiliteit en performance van de omgeving sterk te verbeteren. Door middel van diverse powershell scripts is een migratie van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving uitgevoerd, waarbij het belangrijk was dat er geen (historische) data aangepast mocht worden.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SharePoint

/ Techniques I worked with

C#
.Net Core
JavaScript
VB
.NET Framework
SQLServer
SAP
TFS
git
MVC
Oracle
Unit Testing
ATDD
SharePoint 2016
Project Server
CSOM
Github
Angular
Azure VMs
Apache Kafka
API
Specflow
Salesforce
PDF
Azure AD
SQL Reporting Services
SQL Analysing Services
SQL Integration Services
Visual Studio
Umbraco
Azure Web App
Azure Webjobs
UWA
Windows 10
Chromium
SCRUM
VSTS
Atlassian
Jira
SQL

Tom

Senior

C# Developer

Beschikbaar vanaf: 
Binnenkort beschikbaar
Per Direct
Per Direct
1 maand opzegtermijn
Uur beschikbaar: 
32
Talen: 
NL, ENG
Residentie: 
Vlierden
Nederland
Dagen op kantoor: 
2
In Overleg
Max reistijd per dag: 
3
uur
In Overleg
Tariefindicatie: 
100

/ Skill Matrix

Language / Framework

C#
.NET core
Javascript
VB

Level

Senior
Senior
Senior
Medior

Years of Experience

10+
10+
10+
10+

/ Personal Information

/ Work Experience

2022
 - 
Current

Software Developer | APG

Binnen het ASP VSA team is Tom samen met de overige team leden verantwoordelijk voor het onderhouden, verbeteren en uitbreiden van de software die zorgdraagt voor de financiële afhandeling van sociale zekerheid en pensioenuitkeringen, met de nadruk op de APPAuitkeringen. Middels een aantal portaalomgevingen, kunnen medewerkers, deelnemers en werkgevers diverse zaken regelen. Functionaliteit van deze portalen wordt steeds uitgebreid en verbeterd. Uitdagingen in deze opdracht is de mix van nieuwe en oude software, technieken en methodes. Zo is het steeds weer een afweging hoe stories worden opgepakt, zodat de continuïteit en kwaliteit gegarandeerd blijft.

Methoden en technieken

 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • TFS
 • GIT
 • MVC
 • Oracle
 • Unit Testing
 • ATDD
2022
 - 
Current
2022

Lead Software Developer | Alliander

Vanaf 2022 is de rol van Tom binnen Alliander veranderd en voert hij naast ontwikkelwerkzaamheden ook ontwerp taken uit. Als eerste aanspreekpunt van de product owner bij het bespreken van nieuwe wensen, doet hij het voorbereidende werk te doen voor het bepalen van de technische oplossing. Regelmatig contact met solution architecten van diverse teams is noodzakelijk om samen tot een toekomstvaste oplossing te komen. Ook biedt hij ondersteuning aan de overige ontwikkelaars binnen het team, bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Belangrijk punt zijn ook de ketenintegratie tests die worden uitgebreid en middels SpecFlow for .NET, belangrijke BDD tests opleveren.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • API
 • SpecFlow
 • Unit Testing
 • ATDD
2020
 - 
Current
2021

Software Developer | Alliander

Tijdens deze nieuwe opdracht bij Alliander zijn er diverse systemen met de Project Server omgeving gekoppeld, om de werkzaamheden van gebruikers te beperken en vereenvoudigen. Ook is een start gemaakt met het vervangen van een SQL Server Reporting rapportage door een nieuwe Angular applicatie, deze applicatie biedt de gebruiker een bericht inzicht en integreert ook met de andere onderdelen van de planning, wat de applicatie meer dan een rapportage tool maakt. Ook is er veel aandacht gestoken in het verbeteren van de betrouwbaarheid van alle .NET Core en .Net Framework web applicaties en services middels unit tests (TDD) en wordt SpecFlow gebruikt om BDD tests te ontwikkelen.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Framework
 • SQL Server
 • SAP
 • SalesForce
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • API
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • API
 • SpecFlow
 • Unit Testing
 • ATDD
2019
 - 
Current
2019

Software Developer | InSim

Voor InSim is een .NET Framework MVC-web applicatie ontwikkeld waarmee gebruikers meertalige handleidingen in pdf-documenten kunnen genereren. De documenten bestaan uit pictogrammen met een korte tekst en op basis van een html sjabloon werden de pictogrammen samengevoegd tot een pdf-bestand. Het document werd automatisch opgeslagen in een SharePoint online site.

Methoden en technieken

 • C#
 • Azure Web App
 • SharePoint Online
 • CSOM
 • .NET Framework
 • MVC
 • Azure AD
 • PDF
 • Unit Testing
2018
 - 
Current
2020

Software Developer | Alliander

In de eerste fase van de werkzaamheden bij Alliander, is een migratie uitgevoerd van Project Server 2010 met Project Server naar Project Server 2016, waarbij het bestaande .NET Framework maatwerk dat rondom Project Server was ontwikkeld, volledig is herschreven en daar waar mogelijk de overstap naar .NET Core gemaakt. In de tweede fase is de inzet en gebruik van Project Server vergroot en is het reeds ontwikkelde maatwerk verbeterd een uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Project Managers en engineers, die een grote gebruikersgroep vormen, kunnen steeds eenvoudiger plannen in inzicht krijgen in lopende zaken projecten, waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden. Rapportages leveren de juiste stuurinformatie voor project managers en leidinggevenden. Code kwaliteit is sterk verbetert door peer-reviews toe te passen.

Methoden en technieken

 • C#
 • Sharepoint 2016
 • Project Server
 • CSOM
 • .NET Core
 • SQL Server
 • SQL Reporting Services
 • SQL Analysing Services
 • SQL Integration Services
 • SalesForce
 • GitHub
 • MVC
 • Angular
 • Azure VMs
 • Apache Kafka
 • ATDD
2017
 - 
Current
2018

Senior Software Developer | ASML

ASML gebruikte al jaren Excel bestanden voor hun Product Generation Process, wat erg tijdrovend was en governance lastig maakte. Daarom is er op SharePoint online een applicatie ontwikkeld die projectmanagers, engineers en besluitnemers ondersteund bij het PGP-proces, door ze een persoonlijk dashboard te tonen en handelingen voor alle betrokken sterk te vereenvoudigen. Tom heeft de applicatie in nauwe samenwerking met de klant ontwikkeld, waarbij regelmatig een nieuwe versie is opgeleverd en steeds aan de strenge kwaliteitseisen van ASML werd voldaan.

Methoden en technieken

 • SharePoint Online
 • Visual Studio 2017
 • JavaScript
2017
 - 
Current
2017

Software Developer | Stichting WensAmbulance Brabant

Een nieuwe website ontwikkelen, volgens een volledig nieuw responsive ontwerp, op basis van het Umbraco CMS systeem. Hierbij was een integratie met de backoffice applicatie SharePoint online gewenst. Op deze nieuwe website zijn diverse formulieren gerealiseerd, waarvan de ingevoerde data in een queue wordt gezet, om vervolgens door een webjob in diverse lijsten op SharePoint online wordt toegevoegd, waarna verdere verwerking van bijvoorbeeld wens aanvragen door medewerkers van de wensambulance wordt gedaan.

Methoden en technieken

 • C#
 • Umbraco CMS
 • SharePoint Online
 • Visual Studio 2017
 • Azure Web App
 • Azure WebJobs
 • .NET Framework
2017
 - 
Current
2017

Software Developer | Fujifilm Europe

Fujifilm produceert fotopapier in donkere kamers en om in deze kamers toch met computers te kunnen werken, is zowel de hardware als de software op maat gemaakt. Alle LEDs van computers en beeldschermen zijn verwijderd en de webapplicaties die gebruikt worden hebben een volledig donkere UI. Om lichte schermen te voorkomen is de configuratie van Windows aangepast en toegang tot applicaties beperkt. Een webbrowser applicatie is ontwikkeld om op een veilige manier de webapplicaties te gebruiken, hierbij is gebruik gemaakt van de Chromium engine. De browser had beperkte functionaliteit om te voorkomen dat de gebruikers naar ongewenste websites kunnen navigeren, wat het productieproces kan versturen i.v.m. mogelijke heldere pagina’s.

Methoden en technieken

 • Visual Studio 2017
 • C#
 • .NET Framework
 • UWA
 • Windows 10
 • TFS
 • Chromium
2016
 - 
Current
2017

Lead Developer | Damen Shipyards Group

Het SharePoint ontwikkel team van Damen had behoefte aan meer grip op het ontwikkelproces. Dit werd bereikt door de introductie van SCRUM met duidelijke afspraken en regelmatig overleg te hebben met alle ontwikkelaars. Daarnaast wordt er actief gestuurd op code reviews door de ontwikkelaars onderling en lead ontwikkelaars. Een gezamenlijk geschreven ontwikkel standaard dient als ondersteuning van nieuwe ontwikkelaars en als naslagwerk voor de ervaren ontwikkelaars. Deze wordt onderhouden door het hele team, hetgeen de commitment in het naleven van de standaard ten goede komt.

Methoden en technieken

 • SCRUM
 • TFS
 • VSTS
2013
 - 
Current
2017

Lead Developer | Brabant Water

Brabant Water had SharePoint 2010 OTAP straat staan en wilde migreren naar SharePoint 2013. Hierbij is voor zowel het intranet als de publieke internetsite een grote hoeveelheid maatwerk aangepast en verbetert. De complexe site structuur van het intranet is bij de migratie vereenvoudigd en ontvlochten in meerdere webapplicaties en site collecties. Mede door het opstellen van een ontwikkel standaard en uitvoeren van code reviews is de kwaliteit verbeterd en is het voor de SharePoint beheerders eenvoudiger geworden om te troubleshooten. Voor versie beheer van code werd gebruik gemaakt van TFS 2012 en is ook hier een migratie uitgevoerd naar TFS 2015, waarbij het automatische build proces is omgezet van CAML build naar build agents met scripts. Hierbij is ook een grote verbetering doorgevoerd, in de vorm van automatische versienummering, build, package en deployment. Uitrol van nieuwe software verloopt nu automatisch via aanvragen in SharePoint met goedkeuring door een lead ontwikkelaar en product eigenaar. Ontwikkelaar hebben inzicht verkregen in de status van de uitrol van een update en beheerders hebben meer grip op de nieuw ingerichte OTAP-straat.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SCRUM
 • SharePoint
 • Atlassian Jira
2011
 - 
Current
2017

SharePoint Developer | Brussels Worldwide Services BVBA

BWS wilde graag een intranet omgeving gebaseerd op SharePoint 2010 met daarop een duidelijke branding toegepast, welke geheel aansloot bij de stijl gids van de marketing en communicatieafdeling. Daarnaast zijn diverse maatwerk oplossingen geïmplementeerd, van eenvoudige webparts tot complexe survey en accreditatie tools. Een dienst voor valuta conversie en SharePoint onderdelen als search, user profiles en managed metadata zijn gebruikt voor de realisatie van het maatwerk. Voor de complexere producten zijn custom service applications ontwikkeld en zijn er vergaande ‘Ribbon’ aanpassingen gedaan, zodat het maatwerk zowel voor de beheerder als de eindgebruiker over kwam als een onderdeel van SharePoint.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SharePoint
 • SQL
 • SQL Reporting
2012
 - 
Current
2013

SharePoint Developer | ASML

ASML kampte met diverse problemen op hun on-premises SharePoint 2010 omgeving en na grondig onderzoek van zowel de infrastructuur als het maatwerk is er veel maatwerk herschreven om de stabiliteit en performance van de omgeving sterk te verbeteren. Door middel van diverse powershell scripts is een migratie van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving uitgevoerd, waarbij het belangrijk was dat er geen (historische) data aangepast mocht worden.

Methoden en technieken

 • TFS
 • Visual Studio
 • SharePoint

/ Techniques I worked with

C#
.Net Core
JavaScript
VB
.NET Framework
SQLServer
SAP
TFS
git
MVC
Oracle
Unit Testing
ATDD
SharePoint 2016
Project Server
CSOM
Github
Angular
Azure VMs
Apache Kafka
API
Specflow
Salesforce
PDF
Azure AD
SQL Reporting Services
SQL Analysing Services
SQL Integration Services
Visual Studio
Umbraco
Azure Web App
Azure Webjobs
UWA
Windows 10
Chromium
SCRUM
VSTS
Atlassian
Jira
SQL